Cultura Emprenedora, Salvador Trinxet

Quan la iniciativa i l’acció van de la mà

Emprendre suposa la dedicació d’un professional per exercir una revolució amb alguna creació que aconsegueixi satisfer les necessitats del mercat sense que aquestes es vegin obsoletes en poc temps. Identificar a temps oportunitats rendibles i transformatives, veure fins i tot pròximes necessitats, exigències i demandes és una manera eficaç d’avançar amb idees noves o recolzades en d’altres ja creades que donin naixement a una millor proposició. Autonomia, capacitat d’assumir riscos, intuïció, visió, capacitat d’associació, coneixement, capacitat de projecció, compromís, enfocament i perspectiva són característiques clau per desenvolupar canvis que construeixin negocis i empreses.

Quins són els factors clau d’èxit d’una activitat emprenedora?

Salvador Trinxet Llorca –

Segons Samuel Azout (ex-president de Carulla Viver SA) mantenir l’enfocament estratègic, ser consistents en l’execució i no perdre la visió de futur. Tenacitat, constància, sacrifici, visió abstracta de l’entorn, i observar les tendències són fonamentals per aconseguir l’èxit.

¿Emprendre a la recerca d’oportunitats o per la pressió de la necessitat?

Salvador Trinxet –

El columnista Víctor del Roser Ahumada comenta sobre aquest tema explicant que el que importa és tenir el mapa mental més clar possible sobre les forces que influeixen en el mercat, i com primer, l’emprenedor, pot capitalitzar aquestes forces per afegir el valor més gran possible. Si al final de compte servim, i ho fem amb qualitat, aconseguint eventualment la rendibilitat, en realitat no importa si emprenem per oportunitat o per necessitat. Sumar coneixement i acció, d’allà neixen les idees i del seu exercici sorgeix l’oportunitat
Deia Joan Sánchez Navarro, un dels fundadors de Coparmex, que els empresaris es forgen en les crisis, on cal utilitzar tota la inventiva.

Quina és la funció de l’empresari emprenedor?

Salvador Trinxet –

Segons Daniel Piorun l’emprenedor empresari encara que neixi amb un petit negoci, ha de tenir clar que la seva funció i responsabilitat és “fer créixer el negoci”, per a això ha d’anar dissenyant i posant en marxa, estructures en la seva organització, perquè “altres” facin la feina i el seu temps el dediqui a gestionar cap dins de l’organització amb el compliment d’objectius i la racionalitat d’administració de recursos, i cap a fora de l’organització, a través de la relació amb el mercat, creant aliats estratègics i per mitjà de la detecció de noves oportunitats, en altres paraules, a capitalitzar per l’empresa.

¿Quins són els principis bàsics per crear un nou negoci?

Salvador Trinxet –

Segons Carlos Mora en el seu article cita alguns principis importants fent al•lusió a Sankaran Venkataraman, expert reconegut internacionalment en l’esperit empresarial i director de recerca al Batten Institute de Londres:

“Les oportunitats empresarials rares vegades sorgeixen del no-res, aquestes s’han de crear i treballar”. Afirma Venkataraman que “Quan es té la idea de què crear, s’ha d’actuar en conseqüència. Tal és la diferència entre una idea i una oportunitat, és a dir, quan es busca alguna cosa és perquè es té la idea, però quan aquesta idea es porta a la pràctica, llavors es converteix en oportunitat “. En haver incertesa s’arriba a l’anàlisi, quan es realitza un examen de les circumstàncies, generalment decreix la probabilitat d’iniciar un negoci a curt termini.

Emprendre un nou negoci implica acceptar la possible pèrdua. L’emprenedor resol la tensió entre la predisposició per l’anàlisi i la predisposició per l’acció. “Una vegada que l’emprenedor ha analitzat la situació fins al punt de reconèixer que pot haver certs riscos, ha d’actuar. Així, inverteix una mica, obté informació, resol la seva incertesa i, llavors sí, pren accions dirigides”, puntualitza el professor.

Al poder de l’execució. No hi ha idees dolentes, només execucions deficients, comenta Venkataraman.

Comportament Empresarial, Salvador Trinxet

Com fer operar l’empresa de forma autònoma

L’empresari ha de flexibilitzar el seu pensament d’intentar-gestionar tots els assumptes de l’empresa, ha de reconèixer la importància que recau sobre triar adequadament el perfil idoni per a cada lloc i permetre a cada àrea d’organització funcionar sense més intervencions que forgen professionals sota la comoditat i esperra instruccions sobre la seva tasca, la capacitació és sempre necessària, igual que la comunicació entre gerents, directius i comandaments mitjans. A més l’empresa s’ha d’acomodar al fet de funcionar amb autonomia en completa confiança sobre resultats de qualitat i bon acompliment.

Quines estratègies podria adoptar una empresa per gestionar eficaçment els col•laboradors?

Salvador Trinxet Llorca –

Donant-li un esquelet propi a la seva empresa com ens assenyala Fernando Quesada en IdeasparaPyMEs.com; inversió en capital humà: es tracta de contractar no només a la quantitat de gent correcta, sinó d’alguna cosa encara més important; contractar els perfils adequats . Outsourcing: pregunti si té clar quins són els processos i activitats que realment afegeixen valor i per tant on ha d’enfocar la seva atenció. Una bona idea és fer un exercici de “cadena de valor”, i identificar on és que realment es crea un servei o producte diferenciat a la seva empresa. Per això, segueixen unes poques preguntes: Quins processos podria subcontractar, externalitzar o delegar en l’organització?; Coordinació i reunions: al “home-empresa” no li sobra temps, i per això evita les reunions de totes totes. Tot i que una reunió mal concebuda i sobretot, incorrecta, pot ser un malbaratament de temps, és indubtable que la principal eina per dirigir, coordinar, apoderar, assignar i sobretot liderar, és la reunió cara a cara amb els subordinats correctes. Definició de rols i responsabilitats: sembla obvi, però enmig de la voràgine que es viu a les empreses lligades al seu empresari, la gent no sap quines són les seves responsabilitats o rols, ni en quins moments s’apliquen. Cal recordar que un lloc laboral no és més que un grup de rols, més o menys coherents, associats a “algú”. Quan canviar-se de “barret”? Quin “barret” té la prioritat en cada cas? A qui li toca cada “barret”?.

Quines són les conseqüències de no delegar?

Salvador Trinxet –

laflecha.net ens parla sobre això mostrant-nos que la incapacitat per a delegar tasques en altres denota manca de confiança de l’empresari en els seus col • laboradors i empleats, el que genera conflictes en la rutina laboral i un estrès afegit a l’empresari, que convençut que el negoci no pot funcionar sense la seva presència, reduirà la seva disponibilitat per fer viatges de treball, buscar noves oportunitats de negoci, desenvolupar aliances estratègiques o acords comercials, o aspectes més personals com prendre unes vacances o la incapacitat de desconnectar en el seu temps lliure, els empresaris tendeixen a sobrecarregar de treball com a conseqüència de la por a no aconseguir els objectius marcats o no complir les expectatives dels seus clients.
Más información:

Abogados Internacionales: Entrevista a Salvador Trinxet Llorca

Entrevista a Salvador Trinxet Llorca (màrqueting- català) Salvador Trinxet – Kotler ens aconsella que fem el següent, identificar les

Cambra de Comerç de Barcelona

Institució centenària, amb antecedents que es remunten a l’edat mitjana. Apartats d’història i dades de la institució, formació, comerç exterior, pimes, contactes

Llibreria Tirant Lo Blanch – Salvador Trinxet Llorca

Llibres escrits per Salvador Trinxet Llorca jurídica · Tirant Formación · Llibreria en espanyol · Tirant On Line · Web corporativa · Tirant Asesores · Tirant en català .

Cámara de Comercio de Mallorca

Corporación de derecho público al servicio de la Comunidad Empresarial. Asistencia a empresas, formación, comercio exterior y publicaciones y estudios.

Abogados Internacionales: enero 2012

Salvador Trinxet, Anàlisi i posicionament de les estratègies (segona part) …. Entrevista a Salvador Trinxet Llorca (màrqueting- català)

Consell General de Cambres de Catalunya

Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. Cambres de Comerç de Catalunya

Comportament Empresarial, Salvador Trinxet

La Globalización, Salvador Trinxet

¿La logística reafirma las bases del crecimiento económico?

Salvador Trinxet –

El hecho de considerar la logística como un tema estratégico no solamente es importante desde el punto de vista financiero, sino que es la mejor defensa frente a la incursión de multinacionales en los mercados que no sólo vienen a penetrar el mercado sino a hacer plantas globales y mover la economía., esto de acuerdo al resumen hecho por derevistas.com derivado del artículo “Competitividad: la clave”.
¿Cómo se globalizan las compañías?

Salvador Trinxet –

Richard Parsons respondió a esta interrogante que la mayoría de estas pasan por cuatro etapas. Primero, envían la producción para el mercado nacional a mercados extranjeros en los que los productos puedan ser exitosos. Luego, comienzan a adaptar su oferta al nuevo mercado en el exterior. Tercero, empiezan a utilizar infraestructura doméstica, en el extranjero, para manufacturar los productos para ese mercado. Y, finalmente, establecen una buena presencia en el mercado extranjero, para manufacturar productos que serán importados de vuelta al país de origen.
¿Qué frases afines a su criterio recuerda acerca de la globalización?

Salvador Trinxet –

Frederic Bastiat, economista francés a favor del libre comercio, escribió románticamente en 1846: “Que todas las naciones derriben las barreras que las separan”. Estas palabras tuvieron resonancia 125 años después cuando John Lennon, que no era economista pero sí un capitalista global muy exitoso, dijo: “Imagina que no hay países”. Y, como dijo en su canción de 1971, “no es difícil”.

Más información:

Salvador Trinxet Llorca, equipo comercial | Abogados Online

Llorca. Fragmento del libro Fidelizando para fidelizar: Titulo: Fidelizando para fidelizar. Autor: Cosimo Chiesa. Editorial:

Cámara de Segovia.

Con la Cámara, si quieres, puedes.. La Cámara arranca en febrero un ciclo de jornadas sobre comercio exterior que ayudará a nuestras empresas a afrontar

Salvador Trinxet | londoninnet

nos explica lo siguiente; algunos autores se han centrado en estudiar el fenómeno de las empresas born global

Cámara de Comercio Exterior de Rosario

La Cámara de Comercio Exterior de Rosario a partir del año 1965 y por Resolución de la Secretaría de Estado de Industria de la Nación N° 404, es una

Entrevista Fabián Plaza y Salvador Trinxet, autores de – Jurídico

Habla de un sencillo texto divulgativo sobre el mundo de las relaciones internacionales.

Tramitación documentos comercio exteriorCámara Valencia

Sobre la Cámara Hazte miembro de la Cámara de Valencia · Servicios Inicio > Internacionalización > Tramitación documentos comercio exterior

Salvador Trinxet.-Negocios Rentables – Vìdeo Dailymotion

La Globalización, Salvador Trinxet

Globalización y consecuencias, Salvador Trinxet

¿Qué inherencia positiva tiene la globalización?

Salvador Trinxet Llorca –

Según Andrzej Bonasewicz, la globalización del desarrollo económico constituye inevitable consecuencia del progreso de civilización, rápido crecimiento de la población mundial,  así como internacionalización del progreso técnico. Las fuerzas de propulsión de la globalización consisten en la liberalización de economía, que se expresa en libres flujos de los capitales y apertura de los mercados nacionales. El progreso tecnológico y comunicaciones, llevó a la concentración de los mercados nacionales y a la creación de un mercado global. La rebaja de  los costos del transporte gracias a la telecomunicación. Muchas empresas nacionales están entrando a los mercados internacionales gracias a la actividad económica realizada fuera de sus fronteras nacionales. El desarrollo del país depende de la capacidad de adaptación a las condiciones internas y externas de desarrollo. La economía mundial aparece como un sistema cada vez más integrado.
En la actualidad, existen muchas recomendaciones orientadas a ofrecer algunas estrategias a los empresarios ante la internacionalización, ¿considera que la mayoría, son más de lo mismo?

Salvador Trinxet –

De acuerdo a un artículo titulado “Lecciones de liderazgo multi-cultural” de la revista Sloan Management Review y el resumen destacado en derevistas.com nos explican como dos estudiosos de este tema, Mansour Javidan, profesor de gerencia estratégica en la Universidad de Calgary, Canada, y Robert House, profesor de gerencia de la escuela Wharton, argumentaron en su trabajo titulado “In the Eye of the Beholder: Cross-Cultural Lessons in Leadership” que la ausencia de compilación de información científica ha evitado que la gente de negocios pueda obtener sugerencias específicas de cómo llevar a cabo negociaciones frente a los retos que supone el cambio cultural. Este y otros trabajos son producto de investigaciones llevadas a cabo por más de 150 investigadores a lo largo de diez años. Como miembros del proyecto GLOBE (Efectividad en Liderazgo Global y Comportamiento Organizacional según sus siglas en inglés), los estudiosos han recolectado datos de valores culturales, prácticas y atributos de liderazgo de 18 mil gerentes en 62 culturas de áreas como telecomunicaciones, alimentos y banca. Usando un estricto método de investigación, los miembros del equipo midieron atributos como asertividad, tendencia a enfocarse en el futuro, actitudes sobre género, nivel de conformidad frente a la incertidumbre y distancia del poder (el grado en el cual los miembros de una sociedad esperan que el poder se comparta desigualmente). El estudio se basó en escalas de respuestas del 1 al 7. Los líderes del proyecto GLOBE apuntan que los ejecutivos no necesitan enfocar sus esfuerzos en convertirse en símiles de los nacionales del país anfitrión.

Más información:

Salvador Trinxet Llorca – Franquicia y Claves

Llorca – Según Tormo el primero es evaluar su propia capacidad exportadora, ya sea de producción o de transmisión de

Cámara de comercio Alicante

Información de la Cámara a las empresas 31 ENE Nuevas Tarifas -Tramitación de documentos comercio exterior Nota informativa de las nuevas tarifas que

Noticias legales para abogados y sus clientes

Salvador Trinxet Llorca – Legaltoday.com nos hace referencia de cuando un despacho consigue ser en su mercado una marca. Cuando alcanza la preferencia

Cámara de Comercio de Miranda de Ebro

La Camara de Miranda de Ebro. ferias y misiones Excal ADE Internacional ! Calendario de actividades del ICEX Instituto expañol de comercio exterior

Salvador Trinxet – Negocios | Markets Area

El Plan de Negocios debe iniciarse a través de un resumen ejecutivo donde se indique la esencia del plan, debe

Actividades de promoción de comercio exterior de la Cámara

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR FOEXGA. Qué es. Es un instrumento que contribuye, con resultados muy positivos, a impulsar la

Globalización y consecuencias, Salvador Trinxet

Plan de Negocios y Proyecciones Financieras

Análisis de la Industria y Objetivos Corporativos

Al realizar un plan de negocios este debe comunicar la factibilidad del mismo, las proyecciones financieras es la herramienta más eficaz donde a través de estimaciones y números podemos augurar nuestro éxito.

¿Por donde debe comenzar un Plan de Negocios?

Salvador Trinxet Llorca – El Plan de Negocios debe iniciarse a través de un resumen ejecutivo donde se indique la esencia del plan, debe transmitir la capacidad para ejecutar el plan, la estrategia de éxito debe estar bien argumentada, éste debe ser claro, breve e interesante al igual abarcar todos los elementos principales (descripción del negocio, productos y servicios, el mercado, competencia, operaciones, equipo de administración, riesgos/oportunidades, resumen financiero y requisitos de capital).

¿La descripción del negocio qué aspectos debe responder?

Salvador Trinxet – En qué ramo opera; qué tipo de negocio es (fabricación, consultoría, reventa, servicios); es un negocio nuevo, una absorción, una franquicia? y cuál es su producto o servicio.

 

¿Qué debe responder el plan de negocio en cuanto al mercado y al producto?

Salvador Trinxet – ¿cuál es su mercado objetivo?; ¿cómo se hacen los productos o de qué manera se prestan los servicios?; ¿qué le aportarán a los clientes?, ¿por qué el producto o servicio que ofrece su negocio es especial?; ¿qué valor le agrega a su producto?; ¿qué es lo que diferencia a su compañía del resto?; ¿cuáles son las tendencias, influencias y factores clave en el mercado?; ¿a quién está dirigida la comercialización de sus productos y servicios?; ¿cómo educará a sus clientes para que le compren?; ¿tiene preparado un plan de contingencia en caso de que surja alguna dificultad?; ¿qué es lo que hace que esta oportunidad sea única?

¿cuáles son los riesgos financieros para su negocio? ¿cómo se minimizarán esos riesgos?; ¿cuál es el peor de los escenarios posibles? ¿cómo lo manejará?.

 

¿Cuáles son los factores comunes que parece influir en el ritmo de la rivalidad entre competidores?

Salvador Trinxet – Según Sergio Alejandro Cura Hernández la rivalidad se intensifica

a medida que aumenta el número de competidores y que éstos encuentran cierta

igualdad en lo concerniente al volumen y capacidad; la rivalidad por lo común es más

poderosa cuando la demanda del producto aumenta lentamente. La rivalidad es más

intensa cuando las condiciones de la industria tienta a los competidores a emplear

reducciones de precios u otras armas competitivas, con el fin de incrementar el volumen

por unidad, la rivalidad es más poderosa cuando el costo del cliente para cambiar de

marcas es bajo; la rivalidad es más poderosa cuando uno o más competidores se sienten

descontentos con su posición de mercado e inician medidas para mejorar su posición a

costa de sus rivales; la rivalidad se incrementa en proporción de los rendimientos de una

medida estratégica.

 

¿Cómo demuestro mi posible éxito al banco financista?

Salvador Trinxet – 2.esmas.com nos señala que es necesario demostrar ese éxito de manera

tangible, ¿cómo? Las proyecciones financieras ayudan bastante en estos casos. Consiste en

pronosticar las ventas, gastos e inversiones de un periodo de tiempo, traducir los resultados

esperados en los estados financieros básicos: balance general, estado de resultados y flujo de

efectivo. Lo relevante de estas proyecciones financieras es que incluyen los planes de ventas,

mercadotecnia, recursos humanos, compras, inversiones, etc. es decir, todo lo necesario para

que el escenario que se plantea pueda realizarse. De esta manera se puede demostrar que la

empresa es capaz de ofrecer una buena rentabilidad a sus dueños y Pagar oportunamente los

vencimientos de los préstamos. ¿Cuántas Pymes se encuentran en dificultades para que les

concedan un crédito o conseguir un socio? Muchas empresas no tienen dificultades en conseguir

ventas, sino en contar con recursos para producir. Entonces ¿por qué no les conceden créditos o logran conseguir un nuevo socio? Posiblemente porque no ´hacen tangible´ su éxito esperado.

¿Cuál es la importancia de los objetivos corporativos?

Salvador Trinxet – Confucio dijo: “nada es importante para quien no tiene un objetivo”.

Los objetivos formales proveen criterios de decisión que guían a las unidades de negocios y

empleados de una organización hacia dimensiones y ámbitos de desempeño específicos.

Esos mismos objetivos proveen las marcas de referencia o comparación (benchmarks)

contra las cuales se puede evaluar el desempeño real.

 

¿Qué funciones tienen las proyecciones financieras?

Salvador Trinxet – madrid.org nos brinda información al respecto, prevaleciendo las

siguientes; demostrar la fiabilidad y estabilidad del proyecto de cara a la financiación por parte

de terceros (bancos, entidades de crédito, estado, etc. La proyección de estados financieros es

fundamental en el mundo empresarial, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas

porque cuando se demuestra que existe una oportunidad de negocio, resulta más factible

adquirir los recursos necesarios para acometer el proyecto. Búsqueda de otros socios para

acometer nuevos proyectos o expandirse; búsqueda de subvenciones del estado o de entidades

privadas. Todo plan de negocio debe contener un apartado relativo a las proyecciones

financieras, debido a que pronostican los resultados económicos-financieros futuros  de la empresa respecto a sus operaciones.  Además a través de las proyecciones financieras, se pueden generan diversos escenarios en los que el negocio puede variar, teniendo diferentes

estimaciones de los resultados, permitiéndole al emprendedor identificar los posibles riesgos

que pueden impactar en su negocio e implementar estrategias que amortigüen los efectos

negativos.

 

 

Franquicias

7 julio 2011

Video sobre las Franquicias de Braxton

 


 | Posted by | Categories: General |

Negocios

7 junio 2011

Video sobre Negocios internacionales y Fiscalidad Internacional

 

Negocios internacionales

 

 | Posted by | Categories: General |

Algunos de los Conceptos en español e inglés que usan los Abogados Internacionales

Holographic will:

testamento olográfico

Homestead exemption laws:

leyes que exceptúan lascasas de familia de ejecución por duedas generales

Horizontal merger:

fusión horizontal

Identification:

Identificación

Implied-in-fact contract:

contrato implícito en realidad

Implied warranty:

guarantía implícita

Implied warranty of merchantability:

garantía implícitade vendibilidad

Impossibility of performance:

imposibilidad de cumplirun contrato

Imposter:

imposterIncidental beneficiary:

beneficiario incidental;beneficiario secundario

Incidental damages:

daños incidentales

Indictment:

auto de acusación; acusación

Indorsee:

Endorsatario

Indorsement:

Endoso

Indorser:

Endosante

Informal contract:

contrato no formal; contrato verbal

Information:

acusación hecha por el ministerio público

Injunction:

mandamiento; orden de no innovar

Innkeeper’s lien:

derecho de retención que ejerce el posadero

Installment contract:

contrato de pago en cuotas

Insurable interest:

interés asegurable

Intended beneficiary:

beneficiario destinado

Intentional tort:

agravio; cuasi-delito intenciónal

International law:

derecho internacional

Interrogatories:

preguntas escritas sometidas por unaparte a la otra o a un testigo

Inter vivos

trust:

fideicomiso entre vivos

 | Posted by | Categories: General |

Algunos de los Conceptos en español e inglés que usan los Abogados Internacionales

Fee simple defeasible:

dominio sujeta a una condición resolutoria

Felony:

crimen; delito grave

Fictitious payee:

beneficiario ficticio

Fiduciary:

Fiduciaro

Firm offer:

oferta en firme

Fixture:

inmueble por destino, incorporación a anexación

Floating lien:

gravamen continuado

Foreign corporation:

sociedad extranjera; U.S. sociedadconstituída en otro estado

Forgery:

falso; falsificación

Formal contract:

contrato formal

Franchise:

privilegio; franquicia; concesión

Franchisee:

persona que recibe una concesión

Franchisor:

persona que vende una concesión

Fraud:

fraude; dolo; engaño

Future interest:

bien futuro

Garnishment:

embargo de derechos

General partner:

socio comanditario

General warranty deed:

escritura translativa de dominocon garantía de título

Gift:

Donación

Gift

causa mortis: donación por causa de muerte

Gift

inter vivos: donación entre vivos

Good faith:

buena fe

Good faith purchaser:

comprador de buena fe

Holder:

tenedor por contraprestación

Holder in due course:

Tenedorlegítimo

 | Posted by | Categories: General |

Conceptos

13 agosto 2009

Conceptos

Comentarios desactivados en Conceptos
 | Posted by | Categories: General |