Comportament Empresarial, Salvador Trinxet

Feb 3, 2012

Comportament Empresarial, Salvador Trinxet

Com fer operar l’empresa de forma autònoma

L’empresari ha de flexibilitzar el seu pensament d’intentar-gestionar tots els assumptes de l’empresa, ha de reconèixer la importància que recau sobre triar adequadament el perfil idoni per a cada lloc i permetre a cada àrea d’organització funcionar sense més intervencions que forgen professionals sota la comoditat i esperra instruccions sobre la seva tasca, la capacitació és sempre necessària, igual que la comunicació entre gerents, directius i comandaments mitjans. A més l’empresa s’ha d’acomodar al fet de funcionar amb autonomia en completa confiança sobre resultats de qualitat i bon acompliment.

Quines estratègies podria adoptar una empresa per gestionar eficaçment els col•laboradors?

Salvador Trinxet Llorca –

Donant-li un esquelet propi a la seva empresa com ens assenyala Fernando Quesada en IdeasparaPyMEs.com; inversió en capital humà: es tracta de contractar no només a la quantitat de gent correcta, sinó d’alguna cosa encara més important; contractar els perfils adequats . Outsourcing: pregunti si té clar quins són els processos i activitats que realment afegeixen valor i per tant on ha d’enfocar la seva atenció. Una bona idea és fer un exercici de “cadena de valor”, i identificar on és que realment es crea un servei o producte diferenciat a la seva empresa. Per això, segueixen unes poques preguntes: Quins processos podria subcontractar, externalitzar o delegar en l’organització?; Coordinació i reunions: al “home-empresa” no li sobra temps, i per això evita les reunions de totes totes. Tot i que una reunió mal concebuda i sobretot, incorrecta, pot ser un malbaratament de temps, és indubtable que la principal eina per dirigir, coordinar, apoderar, assignar i sobretot liderar, és la reunió cara a cara amb els subordinats correctes. Definició de rols i responsabilitats: sembla obvi, però enmig de la voràgine que es viu a les empreses lligades al seu empresari, la gent no sap quines són les seves responsabilitats o rols, ni en quins moments s’apliquen. Cal recordar que un lloc laboral no és més que un grup de rols, més o menys coherents, associats a “algú”. Quan canviar-se de “barret”? Quin “barret” té la prioritat en cada cas? A qui li toca cada “barret”?.

Quines són les conseqüències de no delegar?

Salvador Trinxet –

laflecha.net ens parla sobre això mostrant-nos que la incapacitat per a delegar tasques en altres denota manca de confiança de l’empresari en els seus col • laboradors i empleats, el que genera conflictes en la rutina laboral i un estrès afegit a l’empresari, que convençut que el negoci no pot funcionar sense la seva presència, reduirà la seva disponibilitat per fer viatges de treball, buscar noves oportunitats de negoci, desenvolupar aliances estratègiques o acords comercials, o aspectes més personals com prendre unes vacances o la incapacitat de desconnectar en el seu temps lliure, els empresaris tendeixen a sobrecarregar de treball com a conseqüència de la por a no aconseguir els objectius marcats o no complir les expectatives dels seus clients.
Más información:

Abogados Internacionales: Entrevista a Salvador Trinxet Llorca

Entrevista a Salvador Trinxet Llorca (màrqueting- català) Salvador Trinxet – Kotler ens aconsella que fem el següent, identificar les

Cambra de Comerç de Barcelona

Institució centenària, amb antecedents que es remunten a l’edat mitjana. Apartats d’història i dades de la institució, formació, comerç exterior, pimes, contactes

Llibreria Tirant Lo Blanch – Salvador Trinxet Llorca

Llibres escrits per Salvador Trinxet Llorca jurídica · Tirant Formación · Llibreria en espanyol · Tirant On Line · Web corporativa · Tirant Asesores · Tirant en català .

Cámara de Comercio de Mallorca

Corporación de derecho público al servicio de la Comunidad Empresarial. Asistencia a empresas, formación, comercio exterior y publicaciones y estudios.

Abogados Internacionales: enero 2012

Salvador Trinxet, Anàlisi i posicionament de les estratègies (segona part) …. Entrevista a Salvador Trinxet Llorca (màrqueting- català)

Consell General de Cambres de Catalunya

Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. Cambres de Comerç de Catalunya

Comportament Empresarial, Salvador Trinxet

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Leave a Feedback

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*